Bas Allart – innovatie ecosysteem architect

open innovatie samenwerking

Samenwerking en uitwisseling van kennis, talent, kapitaal en ondernemerschap zijn dé ingrediënten voor succesvolle open innovatie ecosystemen. Omdat Nederland bol staat van de kennis en het talent vormt dat een enorm (innovatie)potentieel. Door samenwerking tussen bedrijven, startups, kennisinstellingen en overheden wordt dat potentieel verzilverd en vervolgens omgezet in nieuwe toepassingen met impact. Dat is open innovatie.

Het versnellen van samenwerking, innovatie en nieuwe bedrijvigheid is de rode draad door mijn loopbaan. Vernieuwen, versnellen, ontwikkelen, verbinden en doorzetten zijn werkwoorden die passen bij innovatie en ondernemerschap. En ze passen ook bij mij. Ik krijg namelijk energie van het werken met mensen met lef die hun ideeën, ambities en dromen durven omzetten in een nieuwe realiteit.

Als kwartiermaker en programmamanager heb ik ruime ervaring in het opzetten van samenwerkingsverbanden met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ik startte en leidde enkele grote en succesvolle programma's voor het versnellen van open innovatie, startups, onderzoek en valorisatie. Mijn kracht ligt in het opstarten en aanjagen van nieuwe initiatieven vanuit een veranderlijke en vaak complexe situatie of context. Herkennen van kansen en verbinden van de juiste mensen en initiatieven is daarbij cruciaal. Dat doe ik snel, iteratief en resultaatgericht.

CV Bas Allart

Bas heeft - vanuit verschillende perspectieven en rollen - ruim zeventien jaar ervaring met open innovatie op het grensvlak tussen kennisinstituten en bedrijven: van startup en mkb tot multinational. Hands-on, van kleine business development trajecten tot grote meerjarige programma’s die hij opstartte en leidde. Bas spreekt en begrijpt de taal van ondernemers en bedrijven, van kennisinstellingen en van overheden. In zijn loopbaan was hij de verbinder en aanjager tussen deze partijen.

Bas startte zijn carrière als co-founder van een farmaceutische startup (spinoff) van het UMC Utrecht en zorgde daar voor de financiering en management van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Bij ABN AMRO Capital bereidde hij vervolgens de oprichting voor van een 'seed capital' investeringsfonds voor biomedische bedrijven, samen met enkele universiteiten. Vervolgens was hij als handson adviseur bij de Utrecht Holdings betrokken bij verschillende octrooi-, licentie- en spinoff trajecten tot hij vanaf 2006 startte met de voorlopers van UtrechtInc. In dezelfde periode was hij tot eind 2008 intensief betrokken bij de voorbereiding, financiering en organisatie van het Utrecht Science Park.

In 2006 startte Bas één van de eerste startup programma's in Nederland op, in 2007 gevolgd door een fysieke incubator die hij in 2009 fuseerde tot UtrechtInc: een bedrijfsincubator voor innovatieve startups. UtrechtInc is nu met tientallen uitgevlogen succesvolle bedrijven één van de meest succesvolle ('university affiliated') incubators ter wereld (World #10 Top Business Incubators - UBI 2018). Van 2010 tot 2014 was Bas de aanjager en trekker van een groot zesjarig (valorisatie)programma van de Utrechtse kennisinstellingen dat hij van 2011 tot 2014 leidde. Daarna startte hij met AllartInc en werkte voor verschillende opdrachtgevers in diverse sectoren voor het opzetten open innovatie samenwerkingen.