Versnellen van open innovatie samenwerking

De kern van wat ik doe is het opstarten en begeleiden van samenwerkingen en activiteiten om innovatie en nieuwe bedrijvigheid te versnellen. Mijn aanpak laat zich het best omschrijven als connect > collaborate > create. In de praktijk lopen deze fasen natuurlijk in elkaar over. Mijn werkwijze is gebaseerd op mijn jarenlange ervaring in - en inzichten en methoden uit - de wereld van startups, (open) innovatie en publiek-private samenwerking.

Open innovatie samenwerking tussen bedrijven, startups en innovatie hubs is enorm in opkomst. Steeds meer bedrijven en organisaties hebben innovatie ambities en zoeken daarvoor externe samenwerking. Er gebeurt zoveel dat de mogelijkheden (bijna) eindeloos lijken. Als ervaren open innovatie en startup expert help ik mijn klanten de juiste keuzes te maken en partners te zoeken in de wereld van open innovatie, corporate innovatie, startups, incubators en accelerators.

connect > innovatie verbinder

Een goed begin is het halve werk. Om succesvol samen te werken en resultaat te behalen moet er een goede gezamenlijke basis zijn. Daarom begint vrijwel ieder traject met een gedegen verkenning. In gesprekken met de opdrachtgever(s), beoogde klanten, partners en (co)financiers wordt gezocht naar gedeelde ambities en doelstellingen, kansen en behoeften. Op basis van deze verkenning worden verschillende mogelijkheden, partners en de globale aanpak in kaart gebracht.

activiteiten

 • Strategisch advies
 • Innovatie quickscan
 • Partnersearch
 • Coaching en begeleiding

collaborate > innovatie kickstarter en kwartiermaker

Om de ambities en doelstellingen te kunnen realiseren is vaak een uitgewerkt plan nodig, moet er financiering worden geregeld en de samenwerking daadwerkelijk vorm krijgen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers en partners wordt dit plan uitgewerkt, wordt de financiering geregeld en de afspraken vastgelegd. Als deze fase is afgerond wordt gestart met de realisatie.

activiteiten

 • Consortiumvorming
 • Planontwikkeling
 • Financiering
 • Opstarten

create > innovatie manager

De enige manier om resultaat en succes te behalen is doen! Men zegt wel: Innovatie is 10% inspiratie en 90% transpiratie. Er moet dus hard worden gewerkt om innovaties te laten slagen. Het juiste team is daarbij essentieel. Ook in de uitvoering en het opzetten en (bege)leiden van projecten en teams helpt Bas Allart bij het omzetten van doelen en kansen in concrete resultaten.

activiteiten

 • Project- en programmamanagement
 • New business development
 • Interim management
 • Coaching en begeleiding van teams